O organizovaném kuželkářském sportu v České republice lze hovořit od roku 1937, kdy se 11. ledna konala ustavující valná hromada „Asociace československého sportu kuželkářského“ v Radiopaláci v Praze – Vinohradech.

Kořeny nynějšího českotřebovského oddílu kuželek TJ Lokomotiva sahají do roku 1942, kdy byl ve městě založen kuželkářský oddíl pod názvem „KO AFK“, potom „Sokol ČSD „A„“ a „DSO Lokomotiva“.

O rok později byl kuželkářský oddíl založen i na Parníku (čtvrť města) a v průběhu doby několikrát změnil svůj název – IKK Parník, KOOS Habeš (obr. 2 – kuželna na Habeši), Sokol Perla Č.Třebová (do roku 1952) a nakonec Jiskra Česká Třebová.

V roce 1961 došlo ke spojení obou oddílů pod názvem „Lokomotiva„.

Na místě dnešní kuželny stála původně jednodráha, která byla v roce 1950 rozšířena na dvoudráhu (obr. 1) a v roce 1978 (obr. 3) byla opatřena automatickými stavěči. To byla tenkrát nějaká moderna. Na ní se hrálo nepřetržitě až do roku 1993.

V roce 1993 nastal konečně velký zlom. Stará dvoudráha byla téměř celá zbourána a započalo se s výstavbou čtyřdráhové kuželny. Slavnostně byla otevřena v roce 1995 (obr. 4). Velký podíl na úspěchu celé akce měla TJ Lokomotiva, Město Česká Třebová, Okresní úřad Ústí nad Orlicí, Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí a pochopitelně i členové kuželkářského oddílu, kteří odpracovali několik tisíc brigádnických hodin.

V roce 2005 se podařilo zmodernizovat automatické stavěče včetně elektroniky a softwarového vybavení od fi. PRO-TEC za vydatné pomoci města Česká Třebová. Teď už jen zbývá provést instalaci nových drah.

V posledních letech po zmodernizování herny, se nám podařilo vybudovat příjemné posezení v klubovně, která se nachází v sousední budově dříve sloužící jako knihovna pro železničáře. Tento objekt je však stále v majetku Českých drah a tak jakékoliv dalí zásahy jsou poměrně problematické. Snad se dočkáme jeho odkoupení.

V květnu 2007 se nám splnil další sen. Máme nové dráhy od fi PRO-TEC pana Rosta. Náááádhera je na obr. č. 5.

 


Nejstarší dochovaná fotografie je z roku 1947.

Vyfotit se tehdy nechali členové Kuželkářského klubu Zahrádkáři Č. Třebová. Tito pánové hráli na jednodráze na Jelenici. Zde se koulelo již v 30. letech 20. století.

Zleva stojící: Miloslav Pakosta, Karel Kubišta, Břetislav Vojtěch, Josef Janeba, Karel Suchomel, Jaroslav Šváb, Josef Uvízl (hrál i ochotnické divadlo); zleva sedící: Stanislav Habrman, Jaroslav Jindra, Stanislav Holec, Karel Gregar (zvaný „PIKI„) a Stanislav Markl. Klub však neměl dlouhého trvání. Šest členů odešlo do nově se tvořícího DSO do Národního domu a na Habeš. Zanedlouho se celý kolektiv rozpadl úplně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *